Grote families verdienen meer ruimte

Meer dan 8 kinderen?
15 goede vrienden?
6 maten met partner?