Tevredenheidsscore 2020

Alle huurders krijgen na hun verblijf van ons een verzoek om een enquête in te vullen met 26 vragen. De antwoorden worden gegeven op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1 zeer slecht, en 5 uitstekend is. Ons streven is om voor alle onderdelen minimaal een 4 te halen. We meten de tevredenheid over het vakantiehuis maar ook de tevredenheid over ons als bedrijf.

Toelichting grafiek
Aantal ingevulde enquêtes in 2020: 93
Aantal ingevulde enquêtes tot nu toe: 546

Kwaliteit huizen 2019

Kwaliteit onze service en website

Conclusie: wederom exceptioneel hoog gescoord dit jaar
We dachten dat de score in 2019 niet verbeterd kon worden, maar niets is minder waar. Zowel de tevredenheid over de vakantiehuizen als ook de tevredenheid over onze website en services is gestegen. Ook dit jaar heeft het prachtige weer meegeholpen bij een lang en mooi seizoen, ondanks alle Corona perikelen.

Scores van de vakantiehuizen
Wederom was de hoeveelheid ruimte van de huizen het hoogst gewaardeerd in 2020 met een mooie 4,79. Daarna scoorden de zwembaden weer heel hoog met een 4.53.
De huiseigenaren hebben duidelijk geïnvesteerd in veiligheid, woonkamers, keukens en inrichting. Dezen toonden de grootste verschillen met vorig jaar.

Scores van onze website en onze response
Zoals de voorafgaande jaren ook het geval was, scoren we het hoogste op snelheid van reageren en correctheid van reageren. Dat kwam tijdens de Corona crisis heel duidelijk als het grootste pluspunt naar voren. We zijn dan ook blij dat onze aanpak niet onopgemerkt is gebleven.
De belangrijkste verbeteringen in 2020 ten opzichte van 2019 zijn de correctheid van de foto’s, de correctheid van de routebeschrijvingen en de layout van onze website.

Een aanrader!
Op de vraag of de huurders ons willen aanraden aan familie of vrienden was het antwoord in maar liefst 98% van de gevallen een volmondig JA.

Onze hartelijke dank aan alle huurders die onze enquete hebben ingevuld. We zijn natuurlijk heel blij met het resultaat.

Zsuzsi en Floris